• Antalya’nın benzersiz doğasını kaliteli hizmetle buluşturan L’ancora Beach Hotel, Mine Grup Otelleri’nin seçkin bir üyesi olarak misafirlerini ağırlıyor. 1989’dan beri misafirlerine aile boyu keyifli bir tatil sunmayı hedefleyen otelimiz, 2021 yılında geçirdiği yenilenme çalışması ile sizi yepyeni yüzüyle karşılıyor.

  Farklı büyüklüklerdeki toplam 233 odası ile hizmet veren L’ancora Beach Hotel, 510 yatak kapasitesi sunuyor. Tesiste; engelli misafirlerimiz için tasarlanmış özel odalarımız da bulunuyor. Otelimiz, 4 yıldızlı otel kategorisinde hizmet veriyor.

  Her Şey Dahil konsepti ile misafirlerine sabah, öğle ve akşam açık büfe öğünler servis eden tesiste; ferahlatıcı ve lezzetli içeceklerin sunulduğu 3 ayrı bar da yer alıyor.

  Tesiste; açık ve kapalı alanı bulunan 1 ana restoran; Barbarossa Bar, Pool Bar ve The Blue Flamingo Bar olmak üzere 3 ayrı bar hizmet veriyor. Ayrıca 2 adet açık havuz ve çocuklar için havuzda özel bölüm de tesisin sunduğu olanaklar arasında yer alıyor.

  Tesiste yer alan Türk hamamı, sauna ve fitness gibi zengin olanakların yanı sıra ücretsiz kablosuz internet, asansör, özel otopark ve mini çocuk bahçesi; her yaştan misafirin doyasıya eğleneceği ve konforla dinleneceği bir tatil ortamı sunuluyor.

  L’ancora Beach Hotel; Antalya şehir merkezine 45 km, Antalya Havalimanı’na ise 55 km mesafededir. Kemer sahilinde, özel plajıyla hizmet veren tesisimiz, şehir merkezinde yer alıyor. Kemer Marina, Moonlight Parkı, gece kulüpleri ve alışveriş caddesine yürüyüş mesafesinde konumlanan tesisimizin yat limanına uzaklığı ise 200 m’dir. Otelimiz, Phaselis Antik Kenti’ne 15 km, Olimpos’a 35 km, Tahtalı Dağı zirvesine çıkan teleferiğe ise sadece 10 km’lik bir mesafede yer alıyor.

 • 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu protokülün amacı; L’ancora Beach Hotel paydaşlarının Covid-19 riskini tanımalarına, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere en uygun şekilde hazırlık yapmalarına ve Covid-19 durumunda koordinasyon içinde hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır. 
  Bu protokol, Kültür  ve turizm Bakanlığının yayınlamış olduğu Sağlıklı Turizm sertifikası Kriterleri baz alınarak hazırlanmıştır. Salgının yayılmasını önlemek üzere konaklama ve yeme-içme tesislerinin alması gereken tedbirleri ve söz konusu süreçte faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemlerle ilgili süreçleri kapsar.  
  Protokol hazırlanırken süreç yaklaşımı benimsenmiştir. Etkili bir sistem kurulabilmesi için sistemin iyi bir şekilde planlanması, planlananın iyi bir şekilde uygulanması, uygulamanın iyi bir şekilde kontrol edilmesi ve kontrollerde tespit edilen uygunsuzlukların tekrar etmeyecek şekilde çözümlenmesi gerekir    
  PLANLA-UYGULA-KONTROL ET-ÖNLEM AL

  2. TANIMLAR Akut: Bulaşma gerçekleştikten sonra ilk hastalık belirtilerinin oldukça çabuk ortaya çıktığı, hastalığın yeni başladığını ifade etmek için kullanılmaktadır.  
  Antiseptik: Canlı doku veya yüzeyi mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal maddedir.  
  Antiviral: Virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajanlardır. Viral enfeksiyonun kontrol altına alınması ya da yok edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  
  Atak hızı: Vaka sayısının, risk altındaki duyarlı kişi sayısına bölünmesiyle bulunan, salgının boyutunu gösteren bir parametredir. İlk vaka (indeks vaka) görüldükten sonra o hastalık için en uzun kuluçka dönemi içinde görülen tüm olgular aynı kaynaktan bulaşmış kabul edilmektedir.  
  Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların yok edilmesidir.  
  Dezavantajlı grup: İlişkinin güçsüz tarafını oluşturan, kendini etkene karşı toplumdan daha zor koruyabilen veya hiç koruyamayan gruplardır.  
  Epidemiyoloji: Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bir bilim dalıdır.  
  Hijyen: Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü  
  İş gücü kaybı: Belirli bir durum veya hastalık ile ilgili olarak beden gücü kayıplarına kazanç kaybı, çalışma gücü kaybı veya üretim düşüklüğünün eşlik ettiği durumdur.  
  İzolasyon: Enfekte hastalardan diğer hastalara, sağlıklı kişilere, sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesi için alınan fiziksel önlemlerdir.  
  Karantina: Sağlık yalıtımı. Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalma şüphesi olan insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan fiziksel tedbir ve faaliyetlerin tümüdür.  
  Konfirme vaka: Kesin, laboratuvar ile onaylanmış vaka  
  Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim  
  Risk iletişimi: Risk analizi sürecinde risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili tarafların, tehlike, risk, riskle ilgili faktörler ve riskin algılanmasına ilişkin bilgi ve görüşler ile risk değerlendirmesi bulguları ve risk yönetimi kararlarının açıklamalarını da kapsayan bilgi ve düşüncelerin paylaşımıdır.  
  Salgın: Belirli bir toplumda belirli bir zaman diliminde, bir enfeksiyon hastalığına yakalanan bireylerin sayısındaki beklenenden fazla artış durumudur.  
  Sürveyans: Belirli bir amaca yönelik olarak veri toplanması, toplanan verilerin bir araya getirilerek analizi, yorumlanması ve sonuçların ilgililere bildirilmesinden oluşan dinamik bir süreçtir.  
  Tatbikat: Bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamadır.  
  Temaslı kişi: Olası/kesin vakayla, hayvan veya çevreyle bulaştırıcı olduğu dönemde, hastalığın bulaş yolu özelliklerine göre hastalığı kapma olasılığına yol açan; aynı hanede yaşayan, aynı yerde bekleyen, aynı ortamda bulunmuş gibi kriterleri karşılayan kişilerdir  
  Toplu yaşam alanları: Askeri birlikler, yatılı sosyal hizmet kuruluşları, yurtlar, geçici barınma merkezleri, pansiyonlar, ceza infaz kurumları gibi enfeksiyon etkeninin bir anda bir çok kişiye bulaşabilme olasılığının yüksek olduğu yatılı alanlardır.  
  Virulans: Bir enfeksiyöz etkenin, konağın dokularını invaze etme yeteneğine göre ve/veya neden olduğu hastalığın şiddetine göre hastalık oluşturma yeteneğinin ölçüm değeridir. 
  Kimler Ağır Hastalık Geliştirme Riski Altındadır? 
   COVID-19 yaşlıları ve önceden mevcut tıbbi durumları olan kişileri(yüksek tansiyon, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kanser veya diyabet gibi) daha çok etkilemektedir.   Antibiyotikler virüslere karşı etkili olmayıp, sadece bakteriyel enfeksiyonlar üzerinde etkilidirler.   COVID-19‘ a bir virüs neden olur, bu nedenle antibiyotikler etki etmemektedir. Antibiyotikler, COVID-19'un önlenmesi veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Sadece bir bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için bir doktor tarafından yönlendirildiği şekilde kullanılmalıdır.  COVID-19 İnkübasyon Süresi Ne Kadardır? 
   “Kuluçka dönemi”, virüse yakalanma ile hastalığın belirtilerini göstermeye başlama arasındaki zaman anlamına gelir.   COVID-19 için kuluçka döneminin çoğu tahmini 1-14 gün arasında, en yaygın olarak beş gündür. Daha fazla veri elde edildikçe bu tahminler güncellenecektir. 

  A. ZORUNLU MADDELER 
  1 Üst yönetim, Pandemi yönetiminin sağlanabilmesi için bir pandemi planlama ekibi ve ekip lideri atamıştır. Atama yazısı ile genel müdür tarafından yetkilendirilmiştir.  
    
  ADI SOYADI EKİPTEKİ GÖREVİ İLETİŞİM BİLGİSİ 
  ATAMA TARİHİ                                 
    5.1.1 Pandemi planlama ekibi görev yetki ve sorumlulukları Ekip lideri ve pandemi planlama ekibinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirlenmiştir.     a) Pandemiye karşı hazırlık ve faaliyet planlarının temelini oluşturacak teknik bilgileri toplamak (bulaşma özelliklerini, temel vaka üreme sayısını, klinik bulgularını, ciddiyetini ve virüsün özellikleri vb) ve sunmak 
  b) Pandemiye karşı yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla pandemi yönetimi protokolünü oluşturmak 
  c) Etkili bir pandemi risk analizi ile pandemi kontrol mekanizmalarını belirlemek ve uygulamak, 
  d) Çalışanların eğitimlerini, sorumluluklarını ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek,  
  e) Bir pandemi sırasında pandemi yönetimi önlemlerini başlatmak, koordine etmek ve sorumluluk almak,  
  f) İşletme ve kamu arasındaki iletişimi ve iş birliğini sağlamak, yasal ve diğer yükümlülükleri takip etmek,  
  2 Otel bünyesindeki tüm departman ve birimler için süreçlerini etkiler hijyen uygulamalarını kapsar prosedürlere ilişkin protokoller “Bulaşıcı Hastalık Temizlik ve Dezenfeksiyon Prosedürü’ nde “ tanımlanmıştır.  
  3 Bulaşıcı hastalık temizlik ve dezenfeksiyon prosedürünü destekler şekilde, periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanmıştır. “Sanitasyon Programı ve Doğrulama Planı’ nda” tutulması gereken kayıtlar belirlenmiştir.  
  4 Oluşturulan kayıt sistematiği işletmede etkin şekilde kullanımının sağlanması için Sanitasyon Programı ve Doğrulama Planı’ nda”  oluşturulmuş, doğrulama işlemi sorumlusu tarafından sürekli kontroller yapılmaktadır.  
  5 Kayıtlar “Sanitasyon Programı ve Doğrulama Planı’ nda”  belirtilen  periyodlarda doğrulamaya tabi tutulmakta ve doğrulama kanıtları Sanitasyon doğrulama formu ile kayıt altına alınmaktadır.  
  6 Gerçekleştirilen doğrulamalarına istinaden uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Düzeltici faaliyet prosedürüne göre kök neden analizi yapılarak gerekli düzeltme/düzeltici faaliyetler gerçekleştirilmektedir.  
  7 Sosyal mesafenin korunması için  tanımlamalar “Sosyal Mesafe Planı” içerisinde tanımlanmıştır.  
  Faaliyet Süreci Faaliyet Alanı Aksiyon Yardımcı Ekipman 
  8 Tesisteki tüm ünitelerinin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılmıştır.  
  9. Aynı odada kalan (Aile vb.) kişiler grup olarak dikkate alınır sosyal mesafe kuralları uygulama şartı aranmaz.  
  10. İşletme bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı kullanılmaktadır.  

  11 Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el dezenfektanı bulundurulmaktadır. Asansör içi, restoran girişi, resepsiyon, sigara içme alanı, tuvalet gibi alanlarda el dezenfektanı bulundurulmaktadır.  
  L’ANCORA BEACH HOTEL COVİD-19 MALZEME/ EKİPMAN  LİSTESİ BÖLÜM ÜRÜN ÖZELLİK ADET                         
  12 İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda periyodik temel eğitimler Eğitim planında tanımlanmıştır. Eğitim konuları aşağıdaki listede verilmiştir. 
  • Pandemi Covid-19  Eğitimi • Hijyen Eğitimi • COVID-19 Kapsamında Oluşturulan Plan ve Protokol Farkındalık Eğitimi   • Hijyenik Malzeme ve KKD Kullanımı • El Yıkama Eğitimi • STK Onaylı Hijyen Eğitimi  • COVID-19 Acil Durum Eğitimi  
  13 İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede öngörülen plana istinaden eğitimler gerçekleştirilmekte “Eğitim Katılım Formu” ile takip edilmektedir.  
  14 Otelin departman yöneticileri toplantıları ve çalışanlara yönelik eğitim programları salgın durumunda uzaktan iletişim Zoom programı ile yapılmaktadır. Eğitim şefi tarafından eğitimlerin organizasyonu yapılmaktadır.  
  15 Hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler eğitim planı ile doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.  
  16 Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve genel alanlarda yazdırılabilir duvar yazıları hazırlanarak asılmıştır.  

  TÜRKÇE AFİŞLER 
  https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/afis 

  İNGİLİZCE AFİŞLER 
  https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid-19-i-ngilizce-dokumanlar/covid-19-i-ngilizce-afis-vebrosurler.html    

  17 Misafirleri bilgilendirme için hazırlanan duvar afişleri ve en az 3 dilde çevirisi yapılarak misafirin yoğun olduğu alanlara asılmıştır.  
  18 Otelimizin yeniden faaliyete açılmadan önce alınması gereken önlemler ve yapılacak işler “Yeniden Açılma Protokolü” ile ele alınmıştır. Otelden açılmadan önce yapılması gereken faaliyetler protokol içerisinde tanımlanmıştır.  
  19 Güvenlik kulübesinde acil durum için koruyucu kıyafet ve ekipman, ayrıca  talep edilmesi halinde verilmesi için maske hazır bulundurulmaktadır.  
  20 Misafirlere, resepsiyonda Covid-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kuralları anlatan yazılı bilgi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.  
  Misafirlerimizin uyması gereken kurallar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; 
  • Konaklama tesisi alanlarında sosyal mesafe kuralı 1.5 metreye uyulmalıdır. 
  • Valiz ve/veya eşyalar taşınması için bellboy’ a teslim edilmelidir.  
  • El hijyenine önem verilmeli, eller en az 20 sn. süreyle su ve normal sabunla yıkanmalıdır. 
  • Tokalaşma sarılma gibi yakın temastan kaçınılmalıdır. 
  • Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve  burun tek kullanımlık kağıt mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. 
  • Kullanım alanlarındaki sosyal mesafe kuralı 2 metre olarak belirlenmiştir, aynı odada konaklayan misafirlerimiz için bu şart aranmaz. 
  • Restoran da  masalar arası mesafe 1.5  metre, yan yana sandalyeler de 60 cm, lobi alanında koltuklar arası mesafe 60 cm olarak düzenlenmiştir.  
  • Sıra oluşabilecek yerlerde sosyal mesafeyi korumak için işaretleme yapılmış olup, zemin işaretlerine uyulmalıdır.  
  • Asansörlere 2 kişiden fazla binilmemesi gerekmektedir. 
  • Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Covid-19 ile ilişkili semptomları şikayetiniz olması durumunda oda telefonundan “0” tuşlayarak resepsiyona bilgi vermeniz gerekmektedir.  
  • Gün içerisinde restoran girişinde doğrulama amaçlı rastlantısal olarak misafirlerimizin ateş ölçümleri gerçekleştirilmektedir. 
  • Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık kağıt mendille kapatılmalıdır. Mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. 
  • Genel  kullanım alanlarında gri renkli kapaklı atık kutuları konulmuş olup sadece maske, eldiven gibi malzemeler atılmalıdır. 
  • Ortak kullanım alanlarında maske takmak zorunludur 
  • SPA Kullanmak isteyen misafirlerimizin 521 no lu telefonu arayarak rezervasyon yapmaları gerekmektedir. 
  • Sosyal mesafenin korunması amacı ile otelimizin ortak kullanım alanlarında maksimum kişi sayısı belirlenmiş girişlerde tanımlanmıştır. Misafirlerimizin maksimum kişi kapasitelerine uyması gerekmektedir. 
  • Hepimizin sağlığı için koyulan kurallara uyması gerekmektedir. • Genel  kullanım alanlarında gri renkli kapaklı atık kutuları konulmuş olup sadece maske, eldiven gibi malzemeler atılmalıdır.,

  B. MİSAFİRİN OTELE GİRİŞİ 
  1. Misafirin otele giriş işlemleri, sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmesi, bulaşı riski dikkate alınarak misafirin valiz ve/veya eşyalarının kendisi veya bellboy tarafından taşınacağına ilişkin bilgilendirmeye  yönelik uygulamalar “Misafir Giriş prosedürü” ile tanımlanmıştır.  
  2 Otele giriş işlemleri esnasında alınacak tüm aksiyonlara dair bilgilendirme için önbüro personellerine “Misafir Giriş Protokolü” hakkında eğitim verilmektedir. 
  3 Misafir kullanımı için alkol bazlı el antiseptiği  ve önbüro ve güvenlikte dezenfektanı koruyucu ekipmanlar bulunmaktadır (Misafir asansör içleri Lobby bay-bayan wc ler SPA Restaurant girişi Reception önü Alt lobby Fitness salonu İdari ofis alanı Personel parmak oturma alanı Tesellüm depo ofis önü Personel asansör önü Personel bay-bayan wc ler)
  4 Misafirlerin yapacağı ödemelerde mümkün olduğunca online ödeme şeklindedir.   
  5 Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım sonrası resepsiyon alanındaki kirli kutu bölümüne atılmaktadır. Kirli kabul edilen malzemeler dezenfekte edildikten sonra yerlerine koyulmaktadır.   

  C. PERSONEL İÇİN ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR 
  1 Personelin kullanması gereken maske ve eldivenin düzenli ve yeterli temini sağlanmaktadır. Maske ihtiyacı olan çalışan üniforma alanından  maske temin edebilmektedir.  
  2 Koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili olarak personele verilecek eğitimler “Eğitim planı’ nda “ tanımlanmıştır. Eğitim planından belirlenen periyotlarda eğitimler verilmektedir. 
  3 Görevli personelin süreçlere yönelik  motivasyonunu arttırmaya yönelik personele verilecek eğitimler eğitim planında tanımlanmıştır. Eğitim planından belirlenen periyotlarda eğitimler verilmektedir. 
  4 Personel dinlenme ve sosyal alanlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler sosyal mesafe planında tanımlanmıştır.   
  Personel dinlenme ve sosyal alanlarında alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı vb. malzemelerin varlığı mevcuttur.   
  6 Personel işe alımlarında sağlık kontrolleri gerçekleştirilmekte işyeri hekimi tarafından onaylanan personelin çalışmasına izin verilmektedir.  
   
  D. GENEL ALANLARDA DÜZENLEMELER   
  a) Yatak Odaları :Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte edilmektedir. “Sanitasyon ve doğrulama planı’ nda”  tanımlanmış olup “Oda Dezenfeksiyon Formu” ile kayıt altına alınmaktadır.  Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, maske, eldiven, el dezenfektanı) malzemelerin kullanılması için düzenleme yapılmıştır.  
  b) Mutfaklar: Mutfağımızda yapılana temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri “Bulaşıcı Hastalık Temizlik Ve Dezenfeksiyon Protokolü” doğrultusunda yapılmaktadır. Bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri  “ Sanitasyon programı ve doğrulama planı” doğrutusunda soğrulamalar yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.Temizlik doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlanmıştır. Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır. Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri Gıda mühendisi tarafından doğrulanmaktadır. Gıda güvenliği doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile üzeri kapalı olarak depolanmaktadır. Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında yerleşim düzeni ürün grupları ve riskler dikkate alınarak yapılmaktadır. Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında sıcaklık ve gerekli hallerde nem ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmaktadır. Kayıt altına alınan sıcaklık ve nem ölçümleri yetkin personel tarafından doğrulanmaktadır. Mutfaklarda gerçekleştirilen ölçümler esnasında kullanılan ekipmanlara periyodik kalibrasyon veya doğrulama işlemi uygulanmaktadır. 
  c) Yeme & İçme Üniteleri: Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılmıştır. Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak temizlenmektedir. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yemek Masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında gerçekleştirilmektedir. Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunmaktadır. “Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik bulunmaktadır. Önlemler dahilinde bir görevli tarafından istenen yiyeceklerin misafire verilmesi sağlanmaktadır. Misafirlerin ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı mevcuttur.  
  d) Yüzme Havuzları ve Plajlar: Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutulmaktadır. Günde 3 kez periyodik olarak kayıt altına alınmaktadır. Periyodik olarak ölçümlenen klor seviyeleri kayıt altına alınır ve doğrulanır. Klor seviyesine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş̧ ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınır. Havuz ve plaj çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına istinaden gerekli hallerde ilave aksiyonlar gerçekleştirilmektedir.  
  e) Fitness Salonları & SPA : Sauna, Hamam, Buhar Banyosu gibi alanların, misafir tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılarak sonrasında en az 15 dakika alanın temizlenmesi için düzenleme yapılmaktadır.  Salonunu giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırması düzenlemesi yapılması için rezervasyon ile spaya misafir kabul edilmelidir. İlgili alanları kullanan misafirler “ Spa Misafir Kayıt Formu” ile kayıt altına alınmaktadır.  Spa girişi, spor salonu girişi wc giriş alanlarında el antiseptiği veya dezenfektanı bulunmaktadır. SPA içerisinde uygun hava kalitesi için nem oranı takip edilmektedir. İlgili alanda kullanılan malzemeler (kese, sabun, duş jeli, şampuan vb.) tek kullanımlıktır, misafire girişte peştamal, havlu, duş jeli şampuan ve sabun verilmektedir.  
  f) Animasyon Salonları Animasyon hizmeti verilmemektedir.  
  g) Mini Club: Mini club hizmeti verilmemektedir 
   
  E. GÜVENLİK   Güvenlik departmanına ait süreçlerin, otelin diğer departmanları ile koordinasyonu sağlanmıştır.  Misafirin elle aranmasını gerektiren durumlar için maske, her arama için tek kullanımlık eldiven, yüz koruyucu ekipman kullanılması ve sonrasında ellerin yıkanması veya temizlenmesi gerekmektedir.  Mevcut tahliye, acil durum planları ve risk yönetimi süreçleri pandemi dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.  
   
  F. OTEL TAŞITLARI  Taşıt içerisindeki tüm yolcular maske kullanmaktadır. Taşıtlarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, kolonya ve yolcular için yeterli sayıda maske mevcuttur. Taşıtlara ait koltuk, kapı kolu, el tutacağı gibi sık temas edilen yüzeylerin temizliği her servis öncesinde gerçekleştirilmektedir. Misafire, vale hizmeti isteyip istemediği sorulur, isterse vale hizmeti verilir. Vale araca binmeden önce tek kullanımlık önlük, maske ve eldiven giyerek aracı parka taşır. Arabadan çıktıktan sonra tek kullanımlık önlük, maske ve eldiven çıkarılmalıdır.  
   
  G. PERSONEL KONAKLAMA ÜNİTELERİ VE LOJMANLAR  Lojman bulunmamaktadır.  
   
  H. ATIK YÖNETİMİ  Otel yönetimi tarafından atık yönetimi konusunda tüm süreci takip etmek üzere Sıla Yaka görevli personel  olarak atanmıştır. “Atık Yönetimi”, otel yönetimi tarafından hazırlanan “Covid-19 Atık Yönetim Protokolü’ ne” göre uygulanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.  Atık Yönetimi altında alınan kayıtlar pandemi ekip lideri  tarafından doğrulanmaktadır.  Personel, çalışma esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve önlük, cerrahi maske) kullanmaktadır. Çöp kovaları ve kullanılan diğer temizlik ekipmanları periyodik olarak temizlenmektedir. Tıbbi ve evsel atıklar usulüne uygun olarak toplanıp ayrıştırılarak Belediye veya Lisanslı kuruluşlar tarafından bertarafı düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Çöp odalarında gerekli temizlik ve ilaçlama periyodik olarak yapılmaktadır.  Güvenlik görevlilerine yaptıkları işlemlerden (kimlik alıp verme vb.) sonra kullanmak üzere alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, tek kullanımlık mendil ve atıkları için özel çöp torbaları sağlanmıştır. 
  I. HAŞERE VE ZARARLILARLA MÜCADELE Haşere ve Zararlılarla Mücadele konusundan Sıla Yaka sorumludur.  Personel, uygulama gerçekleştirmesi esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven, cerrahi maske, bone, yüz/göz koruyucu siperlik, çizme, tulum) kullanmalıdır. Haşere ve Zararlılar ile Mücadele dosyasında hizmet sağlayıcı tedarikçiden; İşletme Pest Kontrol Planı, Servis Sorumlusu Sertifikaları, MSDS'ler, Resmi Evraklar (Mesül Müdür, Hizmet Yeterlilik vb), Hizmet Sözleşmesi, Sigortalar sağlanmalı, muhafaza edilmelidir. Tüm alanlarda pest kontrol planına göre istasyonlar sağlanmalı, haşere kontrolleri izlenmelidir. 
  İ-SATIN ALMA, MAL KABULÜ VE DEPOLAMA İşletmenin Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetleri konusunda izlenecek tüm süreç “Girdi Kontrol Protokolü ve Depolama Protokolü’ ne” göre uygulanıyor, ilgili yönetici tarafından izleniyor ve mal kabul formu ile kayıt altına alınmaktadır. Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetleri esnasında alınan kayıtlar Pandemi ekip lideri ve kalite danışmanı tarafından doğrulanmaktadır.  Satın Alma, Mal Kabul ve Depolama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu bölümde görev yapan çalışanlar maske ve eldiven kullanmaktadır. Otel bünyesinde gıda ürünlerinin tedariği ve üretimini yapan birimlere, geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerin, işletme çalışanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması  için alanda bilgilendirme yazısı mevcuttur.   Satın alınan malların tedarikçiden depoya ulaşıncaya kadar izlediği süreçte, mallara en az insan teması yapılması için sadece deposu tarafından ürünler taşınmaktadır. Koli ile malzeme mümkün olabildiğince kabul edilmemektedir. Satın Alma birimi tarafından yapılan alımlar öncelikle onaylı lisanslı tedarikçilerden uygun nitelikte ve ambalajlı ürünler arasından mı tercih edilmektedir.  
  J- ACİL DURUM VE İZOLASYON  Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi (Salgın Hastalıklar Kriz Yönetimi gerekliliklerini içerir şekilde) halinde uygulanacak protokol, ulaşılacak kişi ve kurumlar  Covid 19 acil durum prosedüründe belirlenmiştir. Acil durumlar için ulaşılacak kişi ve kurumların bilgisi gerekli yer ve mecralarda paylaşılmıştır. Misafirlerin otele girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri halinde (öksürme, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale edebilmesi için Covid 19 acil durum prosedürü hakkında eğitim verilmiştir. Otel içerisinde acil durumlarda izolasyon alanları olarak 5 adet  oda belirlenmiştir. Misafir kapı giriş sol kısımdaki alan izolasyon alanıdır. İzolasyon alanlarının kullanımı ve tahliyesi sonrası anında temizlik şartları belirlenmiştir.  İzolasyon alanlarınına dair tariflenen temizlik uygulamaları hasta odası temizlik formu ile kayıt altına alınmaktadır. İzolasyon alanlarında gerçekleştirilen temizlik doğrulamalarına istinaden gerekli hallerde aksiyon alınmaktadır. Çalışanlar kendilerinde Covid-19 şüphesi duyduklarında veya hastalık belirtileri gösterdiklerinde durumu işyeri ilgili yöneticisine bildirmektedir.Covid-19 ile ilişkili semptomları olan (ateş, öksürük ve/veya nefes darlığı) veya Covid-19 testi pozitif olan çalışanlar hakkında Sağlık Bakanlığı ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı’ na ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ ne bilgi verilmektedir. Covid-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf havlu gibi tüm tekstil malzemesi ayrı ayrı poşetlere konularak çamaşırhane veya otel dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilerek bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanmaktadır.